Tűzvédelem, katasztrófavédelem

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" és „B" Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésrõl, a műszaki mentésrõl és a tűzoltóságról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítésérõl

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet a tűzoltóságok által végezhetõ szolgáltatások körérõl és szabályairól

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjérõl

1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet a Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdõk tűz elleni védelmérõl

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltõlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl

57/2005. (XI. 30.) BM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területérõl, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérõl

261/2009. (XI. 26.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól


Legutolsó frissítés: 2010. 06. 01
Minden jog fenntartva! 2005-2018 Tabla.hu