Munkavédelem

15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeirõl szóló szabályzatok kiadásáról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrõl

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

2/1998 (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelõgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

2000. évi XLV. törvény a mezõgazdasági üzemi balesetek esetén járó kártérítésrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 12. számú Egyezmény kihirdetésérõl

2000. évi LXI. törvény a munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelmérõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1960. évi 44. ülésszakán elfogadott 115. számú Egyezmény kihirdetésérõl

2000. évi LXIV. törvény a munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott 127. számú Egyezmény kihirdetésérõl

2000. évi LXXV. törvény a munkavállalók biztonságáról, egészségérõl és a munkakörnyezetrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetésérõl

4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjérõl

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezõgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

20/2001 (III. 30.) OGY rendelet a munkavédelem országos programjáról

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról

3/2002 (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl

4/2002 (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl

8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

3/2003 (III. 11) FMM-ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levõ munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeirõl

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjérõl szóló biztonsági szabályzat közzétételérõl

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltõlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl

131/2004. (XII. 14.) GKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl

17/2005. (IX. 16.) FMM rendelet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõségei székhelyérõl és illetékességi területérõl

17/2008 (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védõeszközök megfelelõségét vizsgáló, tanusító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésnek részletes szabályairól

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeirõl és megfelelőségének tanúsításáról

32/2009 (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról

13/2010 (III. 4) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonségi Szabályzatról


Legutolsó frissítés: 2010. 06. 01.
Minden jog fenntartva! 2005-2018 Tabla.hu