Környezetvédelem

1995. évi LVI. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélõ megkülönböztetõ jelzés használatának feltételrendszeréről

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérõl

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezõ hulladék kezeléséről

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről

270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levõ települések besorolásáról

45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól

264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl

267/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet a hulladékká vált gépjármûvekrõl

20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

181/2008. (VIII. 8.) Korm. Rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről


Legutolsó frissítés: 2010. 06. 01.
Minden jog fenntartva! 2005-2018 Tabla.hu