Foglalkoztatás-egészségügy

2/1983. (II. 14.) EüM rendelet a dolgozók borvédo készítménnyel történo ellátásáról

16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenorzése véralkohol-vizsgálattal

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsosorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyo elotti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezok hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történo egyéni védoeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

2000. évi LXVIII. törvény a benzolártalmak elleni védekezésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 136. számú Egyezmény kihirdetéséről

2000. évi LXXII. törvény a munkavállalóknak a munkahelyi levegoszennyezodés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1977. évi 63. ülésszakán elfogadott 148. számú Egyezmény kihirdetéséről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkelto anyagok elleni védekezésről, s az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázatok csökkentéséről

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyezo pontforrások kibocsátási határértékeiről

18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről

2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet az egyéni védoeszközök követelményeiről és megfeleloségének tanúsításáról

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyezo anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról


Legutolsó frissítés: 2010. 06. 01.
Minden jog fenntartva! 2005-2018 Tabla.hu